Fastigheten

Fastighetsbeteckning: Luthagen 89:1

Magnolian 2 är en förening med 56 lägenheter fördelade på 4 våningar:

  • 3 ettor
  • 14 tvåor
  • 18 treor
  • 21 fyror

Till föreningen hör även ett antal inom- och utomhusparkeringar.

Planöversikt (enligt originalritningar):

Våning 1

floor1

 

Våning 2

floor2

 

 

Våning 3

floor3

 

Våning 4

floor4

 

För detaljerad info, se JMs dokument med bostadsfakta (så som projektet såg ut vid färdigställning).