Stadgar

Föreningens stadga antogs på årsmöte 2023-06-12. Länk till stadgan finner du nedan.

Länk till PDF