Tips

Lådor under handfat

Se en instruktionsfilm om hur man får loss lådorna under handfaten.

Rensa vattenlåset till tvättmaskinen

Rinner det vatten från avloppet till tvättmaskinen? Det beror på att vattenlåset till tvättmaskinens avlopp blir igensatt av det ludd som följer med vattnet ut när den tömmer maskinen på vatten under tvättprogrammets gång. Det är fullt normalt och det ingår i vanligt underhåll att man måste göra rent det ibland.

Hur ofta det inträffar beror så klart på hur ofta man tvättar, men det verkar som att det oftast går 2-3 år mellan gångerna. Här är en guide på hur man går till väga. Det enda verktyg som krävs är en skruvmejsel.

1. Hitta tvättmaskinen.

2. Dra ut tvättmaskinen.

3. Bakom tvättmaskinen ser du röret som vattnet släpps ut genom. Det är vattenlåset som sitter under kåpan som är nere vid golvet vi ska göra rent. Kopplingen kan se lite olika ut beroende på hur JM designat ditt badrum. Nedan är två olika upplägg.
   

4. Börja med att lossa på plastspännet som håller fast röret. Använd skruvmejseln för att dels trycka in den lilla plastplutten som håller fast spännet (ca 1 cm till höger om skruvmejselhuvudet i bilden), samt bända lite lätt med mejseln i spännets öppning, se bilden nedaför.

5. Öppna spännet helt.

6. Skruva bort skruven i toppen av röret som håller fast det i väggen. Både stjärnmejsel och platt mejsel borde funka.

7. Nu är röret fritt och kan tas bort. Om du drar upp kåpan så ser du hur röret går ner i vattenlåset. Det är gjort av gummi och sitter ganska tight runt röret och håller fast det. Skruva lite på röret och dra det uppåt samtidigt så ska det lossna enkelt.

8. När röret är borta så syns vattenlåset helt. Nu gäller det att få loss det så att man kan göra rent det. Problemet är att det sitter fast ganska bra i marken. På samma sätt som röret bara satt fast med gummit så sitter vattenlåset fast i marken. Dvs inga gängor eller spärrar man måste lossa på. Ta tag i det med en stark hand eller kanske en polygrip med lite papper mellan så att gummit inte skadas. Sen är det bara att vrida på vattenlåset samtidigt som du drar det uppåt så ska det lossna.

9. Lyft upp vattenlåset.

10. Sätt för hålet i marken med något så slipper du avloppslukten.

11. Dra isär vattenlåset och gör rent det.


12. Följ de föregående stegen baklänges för att sätta ihop allt igen.

13. Eftersom tvättmaskinen flyttats så stämmer antagligen inte benlängden längre. Nere i båda hörnen på tvättmaskinen finns det fötter man kan skruva på för att ändra längden på dem. För att maskinen ska stå stabilt under centrifugeringen så ska båda fötterna ha så pass mycket vikt på sig att det knappt går att vrida på dem med fingrarna. Testa att vrida (medurs förlänger dem) på båda fötterna och förläng dem tills det inte går med fingerkraft längre. Nu borde maskinen stå stabilt. Du kan även vrida på fötterna något mer när maskinen är igång och centrifugerar så brukar det gå att vrida dem en liten bit till.