Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Allmänt

De rättigheter och skyldigheter som följer med ditt medlemskap i föreningen anges i första hand i föreningens stadgar och trivselregler. Till grund för föreningens stadgar finns Jordabalken och bostadsrättslagen som har paragrafer som reglerar de rättigheter och skyldigheter medlemmen har gentemot föreningen och medlemmarna emellan.

Rättigheter

Medlemmen har rätt använda sig av föreningens gemensamma utrymmen för avsett ändamål. Cyklar och barnvagnar ska förvaras i avsedda utrymmen alternativt i det egna förrådet. Garageplatserna hyrs av föreningen och är avsedda för fordon som bilar eller motorcyklar. Styrelsen sköter kön om det är fler som vill hyra än det finns platser.

Medlemmen har rätt att använda sig av föreningens tomtmark på ett ansvarsfullt sätt och har tillgång till föreningens utomhusutrustning som trädgårdsmöbler, lekplats med mera.

Skyldigheter

Medlemmen ska betala sin avgift. Medlemmen ska betala rätt summa i förskott (det vill säga senast den sista månaden före). SBC sköter vår ekonomihantering och även medlemsavgifterna. De skickar ut avier för betalning var tredje månad.

Medlemmen ska betala sin avgift på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som har betalat. Använder du de utskickade avierna löser sig detta av sig själv. Betalar du på annat sätt behöver du ange ditt lägenhetsnummer och/eller ditt namn och din adress. Har autogiro valts är medlemmen själv ansvarig för att det finns pengar på kontot den dag i månaden avgiften dras. Om det inte går att dra avgiften så är medlemmen skyldig att göra överföringen manuellt den månaden. Om det uppstår problem med betalning av avgiften kontaktas alltid SBC direkt.

Medlemmen får inte vidta sådana åtgärder som påverkar fastigheterna på något sätt utan att få styrelsens tillåtelse.

Medlemmen ska genom de kanaler föreningen har, det vill säga hemsidan, nyhetsbrev eller information i trappuppgångarna hålla sig informerad om föreningens verksamhet.