Bostadsrättstillägg gemensamt

Från och med 1 januari 2023 utökas föreningens fastighetsförsäkring med ett gemensamt bostadsrättstillägg. Detta innebär att du som enskild medlem kan välja att ta bort bostadsrättstillägget från din privata försäkring.

Information om det gemensamma bostadsrättstillägget hittar du här.