Mäklarinformation vid försäljning

Den här sidan (och övriga sidor) uppdateras när vi gör ändringar. Om svaret inte finns här eller under någon annan flik på hemsidan är du välkommen att kontakta styrelsen.

Allmänt om bostadsrättföreningen
Föreningen består av ett flerbostadshus, Luthagen 89:1, uppfört 2012 med 56 bostadsrättslägenheter. Ingen lägenhet har eldstad.

Kontakt:
Styrelsen Brf Magnolian 2
Formgatan 3
752 21 Uppsala

Organisationsnummer: 769622–8613

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC och den tekniska förvaltningen av UBC Teknisk förvaltning.

Ägande
Föreningen godkänner delat ägandeskap, minsta ägarandel som accepteras är 10 %. Juridisk person accepteras ej.

Pantsättnings- och överlåtelseavgift
Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet och överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och den betalas av köparen.

Överlåtelseavtal och medlemskapsansökan
All hantering av överlåtelseavtal och medlemskap sker digitalt och laddas upp via SBC:s portal (mäklarservice). Inga handlingar behöver skickas till oss på annat sätt.

Styrelsen behöver två veckor för att fatta beslut om medlemskap.

Nyckelhantering
Nyckelhanteringen vid ägarbyte eller behov av fler nyckelkopior hanteras av Certego. Det innebär att vid en försäljning så måste säljaren åka till Certegos kontor i Fyrislund och lämna in nycklarna, och köparen måste
åka dit och kvittera ut dem.

Värme, kallvatten och varmvatten
Månadsavgiften inkluderar värme och kallvatten. Förbrukningen av varmvatten läses av per lägenhet och debiteras kvartalsvis tillsammans med månadsavgiften.

TV, bredband och IP-telefoni
TV (Tv & Streaming Lagom”), bredband (100/100) och IP-telefoni, levereras av Telia via ett upphandlat gruppavtal som betalas med en fast avgift utöver månadsavgiften.

Router och TV-box från Telia tillhör lägenheten och ska lämnas till nästa medlem vid flytt.

Bostadsrättstillägget
För närvarande ingår inte bostadsrättstillägget i den gemensamma försäkringen utan måste tecknas av den enskilde medlemmen.

Gemensamma utrymmen och skötsel
I föreningen finns ett garage, som delas med Magnolian 1, under innergården som man tar sig till via trapphus/hiss. Cykelparkering finns i garaget, utanför vissa entréer samt under trappan i varje uppgång. Barnvagnsförråd finns i källarplan i anslutning till varje trappuppgång. Till varje lägenhet hör ett källarförråd, uppmärkt med bostadens
lägenhetsnummer. Föreningen har ingen gemensam tvättstuga.

Garaget och innergården med grillar, soffor, bord, hängmattor, lekplats och mindre grönområden delas med Brf Magnolian 1.

Skötsel av gemensamma utrymmen är utlagd och det ingår inga gemensamma sysslor såsom snöskottning eller trappstäd.

Parkering
Föreningen hyr ut:
– 26 garageplatser (1 020 kr/mån) varav 4 är med elbilsladdare (1 120 kr/mån exklusive elförbrukning).

– Utomhus hyr vi ut 16 platser med elplint (500 kr/mån) samt 2 platser utan elplint (400 kr/mån).

Normalt är det en kort kö och det har historiskt tagit ungefär 3–6 månader att få en plats. Kontakta styrelsen för aktuell information.

Radonmätning
Hösten 2020 gjordes den senaste mätningen i fyra lägenheter per trappuppgång. Samtliga värden var med väldigt god marginal under gränsvärdet för bostäder.

Energideklaration
Ja. del1 del2

Planer i föreningen för 2022
Det är varken några större underhåll eller någon avgiftshöjning planerade för 2022.