Parkering

Det finns 2 typer av parkeringsplatser i föreningen som delas med vår grannförening Magnolian 1. Det som tillhör vår förening är:

  • 16 utomhusparkeringar med elplint (endast avsedd för motorvärmare)  – 550 kr per månad
  • 3 utomhusparkeringar utan elplint – 450 kr per månad
  • 13 inomhusparkeringar – 1100 kr per månad
  • 13 inomhusparkeringar med laddstation för laddning av elbil – 1200 kr per månad exklusive elförbrukning

Utomhusplatser (klicka på bilden för en större version):

parkering - ute

Garageplatser (klicka på bilden för en större version):

parkering - garage

Alla parkeringsplatser har 1 månads uppsägningstid från medlemmens och från föreningens sida om inget annat bestäms.

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor om parkeringsplatser.