Ventilationsfilter

Ventilationsfiltren bakom elementen
Styrelsen köper in nya ventilationsfilter till alla lägenheter under oktober varje år och hänger på dörrarna. Behöver du hjälp med bytet av filter bakom elementen (alla element har inte filter) kontaktar du styrelsen.

Det är viktigt att du byter ut filtren när du har fått nya utdelade så ventilationen fungerar optimalt i hela fastigheten.

skotselanvisning-easy-vent-for-lagenhetsinnehavare