Felanmälan gemensamma utrymmen

Om det uppstår fel i gemensamma utrymmen kontaktas styrelsen. Fel inne den egna lägenheten ansvarar medlemmen själv för. Mer information om medlemmens ansvar hittas i stadgan.

Du hittar styrelsens kontaktuppgifter på informationstavlan i entrén eller i nyhetsbreven som delas ut regelbundet.