Inglasning, markiser, uteplats och våtutrymmen

Inglasning av balkong
Vill du glasa in din balkong behöver du alltid styrelsens godkännande först. Kontakta styrelsen via mail. Efter styrelsens godkännande behöver du sedan söka bygglov hos kommunen.

Uppsättning av markiser
För uppsättning av markiser behöver du ett godkännande av styrelsen så kontakta styrelsen.

Uteplats på innergården i markplan
Du behöver styrelsens godkännande om du planerar att göra några förändringar av uteplatsen som påverkar staket eller buskplantering.

Renovering av våtutrymmen 
Styrelsen ska godkänna renovering av våtutrymmen innan de påbörjas.

Ett avtal upprättas mellan styrelsen/föreningen och medlemmen där medlemmen förbinder sig att enbart använda auktoriserade hantverkare. Anledningen är att en felaktigt utförd renovering av ett våtrum kan leda till skador även i omkringliggande lägenheter.