Information om värmesystemet

  • Vi har ett gemensamt värmesystem som ska säkerställa att lägenheterna höst, vår och vinter håller den värme som det nationella rådet från Folkhälsomyndigheten föreskriver, mellan 20° och 23°. Vårt system är inställt på att hålla sig inom riktvärdet för att garantera en effektiv användning av våra gemensamma resurser.
  • Systemet styrs av temperaturen utomhus som bestämmer hur varmt vatten som ska tillföras elementen i lägenheterna. Runt 10° utomhus betyder att vattnet håller drygt 30° grader in i systemet. Det ger en rumstemperatur på runt 21 grader om termostaten på elementet är öppen och inte ställd på frostvakt.
  • På hösten när temperaturskillnaderna kan vara stora, både under dygnet och mellan dygnen, kan det under en period upplevas som att det är kallt i lägenheten innan utomhustemperaturen har stabiliserats. Det beror på att systemet ställer om sig ofta och det blir en fördröjningseffekt innan värmen på vattnet i systemet har anpassat sig till temperaturen utomhus.
  • Känn på rören som går till elementet, det ena som för vatten till elementet ska vara något varmare (ungefär kroppstemperatur) än det som transporterar vattnet från elementet.
  • Elementen är försedda med en termostat som mäter temperaturen i rummet och när rummet har uppnått rätt temperatur så stängs termostaten och elementet bli kallt. Termostaten öppnas igen när temperaturen sjunkit under nivån. Elementet är alltså kall när rummet håller rätt temperatur men det betyder inte att det inte fungerar.
  • Systemet sköter sig själv och du ska inte lufta element på egen hand då det påverkar hela systemet negativt. Hör du ljud från elementet som kan tyda på att det är luft i det så kontaktar du styrelsen (se ”Skötselpärmen”).
  • Du mäter temperaturen på tex ett bord mitt i rummet och inte vid fönstren. Om temperaturen ligger under riktvärdet ovan, under mer än något dygn och dina termostater är öppna på radiatorerna så kontaktar du styrelsen.
  • Ventilationsöppningarna bakom elementen och i taken får aldrig stängas då vi har ett gemensamt ventilationssystem som inte fungerar om de inte hålls öppna överallt.
  • Läs gärna i Skötselpärmen där det finns information hur vårt gemensamma fjärrvärmesystem fungerar.
  • Vissa av oss behöver ha det varmare inomhus än de rekommenderade riktvärdena. Ni rekommenderas då att införskaffa en kompletterande värmekälla som belastar er hushållsel.