Våra trivselregler

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågorna. Uppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

För att skapa trivsel i vår förening så har styrelsen arbetat fram ett antal ordnings- och trivselregler. Vi är många som bor tätt tillsammans och därför är det viktigt att vi hjälps åt att bidra till den goda boendemiljö vi vill ha i vår förening.

Allmän varsamhet

Var rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Tänk på att kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten betalas av föreningens alla medlemmar gemensamt.

Allmän säkerhet

Vid in- och utpassering var noga med att dörrar och portar går i lås. Släpp inte in någon okänd i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen eller porten ned i garaget.

Ditt ansvar som medlem

Föreningen svarar för underhållet av alla gemensamma ytor. Det som föreningen inte svarar för är ditt ansvar som medlem. Föreningen har i praktiken överlåtit på medlemmarna att svara för en stor del av underhållet. Hur omfattande detta ansvar är framgår av stadgarna.

Om det uppstår en skada i din lägenhet som kan påverka andra, tex vattenläcka eller stopp i avloppet, ska detta skyndsamt anmälas till styrelsen.

Enligt lagstiftning och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Som medlem har du ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Det innebär att du även har ett ansvar för gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Observera att du som medlem även ansvarar för familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbeten åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Ljudnivå och störningar

Var förnuftig och visa hänsyn. Fastigheter är inte ljudtäta och vi måste alla få leva våra liv och det hörs ibland. Vi är i olika faser av våra liv, vi har olika arbetstider och villkor och det lämnar olika ljudspår i omgivningen. Men för att alla ska trivas är det viktigt att inte störas i onödan av omkringboende.

Det är extra angeläget att tänka på ljudnivån mellan klockan 22.00 och 07.00. Ta gärna lite extra hänsyn på helgmornar och börja med tex renoveringen eller pianoträningen något senare.

Fest

Informera dina grannar om att du ska ha fest och att hög musik kan komma att spelas.

Tänk på att det ändå ska vara normala ljudvolymer i din bostad senast vid midnatt fredagar och lördagar även om ni har informerat grannarna. På vardagar gäller alltid klockan 22. Stäng fönster och balkongdörr på kvällen för att minska det störande ljudet. Vill du ha mer fest får du och dina vänner fortsätta festa någon annanstans där ni inte stör någon.

Borra i väggar och andra renoveringsarbeten

Renoveringsarbete utförs helst på vardagar under kontorstid. Under dagtid på helger tillåts det om det inte går att lösa på annat sätt, men ljudnivån måste då hållas till ett minimum.

Informera dina grannar om att du planerar renoveringsarbeten.

Om du behöver borra i betongväggar eller tak så måste du tänka på att ljudet sprids i fastigheten och nästan är lika högt i omkringliggande lägenheter som i din egen. För att minimera irritationen och behålla en god grannsämja är vår rekommendation att bara utföra den typen av arbeten vardagar 8.00- 20.00 eller helger 10.00 – 19.00 om du inte har informerat dina närmaste grannar i förväg.

Ditt renoveringsarbete får bara påverka dina grannar i fråga om buller. Du får inte hantera el- och vattensystem så att fastigheterna påverkas mer än just i din bostad. Gör du åverkan utöver det måste du omedelbart informera om detta och tillse att detta åtgärdas!

Om du blir störd

Upplever du störningar från din granne sök då personligen upp din granne och informera om detta. Försök gemensamt hitta en lösning på problemet och du kanske måste göra detta mer än en gång. Hjälper inte det är du välkommen att kontakta styrelsen via mail.

Styrelsen meddelar då den störande grannen skriftligt om de regler som gäller och den som stör utöver vad som kan anses normalt och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men även utomhus på altaner, balkonger, takterrasser och föreningens gemensamma område.

Vet du inte vilken granne det är kan du kontakta styrelsen som då sätter upp information på anslagstavlan i trappuppgångarna och hänvisar till den här texten. Anslagstavlorna är till för information från styrelsen i första hand.

Trapphus

Inga föremål får förvaras eller lämnas i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. Att trapphusen hålls fria från föremål är viktigt för att utrymningen vid en eventuell brand inte ska försvåras. Det är även viktigt då det underlättar framkomlighet och trappstädning.

Barnvagnar ska förvaras antingen i det egna förrådet eller i de särskilda förråd som finns i varje trapphus.

Cyklar förvaras i de cykelställ som finns utomhus, i garaget, längst ner under varje trapp eller i det egna förrådet.

Inget får förvaras utanför källarförråden med tanke på framkomlighet och brandsäkerhet.

Informationstavlorna i entréerna

Informationstavlorna är till för att styrelsen ska kunna ge information till medlemmarna på ett enkelt sätt.

Parkering

Parkeringsplatser hyrs i mån av tillgång av föreningen. Se separat information på hemsidan. Det är inte tillåtet att parkera vare sig bil, motorcykel eller moped i garaget om man inte har en hyrd plats.

Gäster hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna i området.

Balkong och uteplatser

Till varje lägenhet finns det en balkong, takterrass eller uteplats.

Det är inte tillåtet att göra ingrepp som tex montering av krokar i putsade fasader eller i balkongtaken av betong eftersom ett ingrepp kan påverka dess täthet. Styrelsen har rätt att anmoda medlemmen att demontera felaktigt monterad utrustning i putsad fasad eller utföra demontering på medlemmens bekostnad.

Montering av markiser ska ske av behörig fackman och vid inglasning av balkong krävs skriftligt godkännande av styrelsen. Information om färgval och konstruktioner finns i lägenhetens skötselpärm. Har du inte den kontaktar du styrelsen för information.

På balkonger som har en trävägg är tex uppsättning av krokar tillåten på träväggen.

Med hänsyn till dina grannar är grillning enbart tillåten med el- eller gasolgrill. Grillar finns i Gjuteriparken och på innergården.

Visa också hänsyn till dina grannar om du röker på balkong eller uteplats, många är känsliga mot cigarettrök. Det är inte heller tillåtet att skaka mattor från balkongen.

Under den kalla årstiden är det inte tillåtet att ha fönster och dörrar öppna för att värma upp inglasade balkonger. Om du ska vädra vintertid är det klokt att stänga av element i närheten.

Mata inte fåglar

Mata inte fåglarna. Fåglarna tappar mat som sedan lockar råttor och möss till huset. Lägg därför inte ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterbrädet.

Djur

Om djur bor i lägenheten är du ansvarig för att de hålls kopplade utanför lägenheten och det är inte tillåtet att rasta dem på innergården.

Sophantering

Alla ska källsortera sina sopor. I vår källsortering finns kärl för brännbart, komposterbart, glas, pappersförpackningar, metall, tidningar och plast.

Sopor som wellpappkartonger, material från renovering, elavfall och batterier får inte kastas i föreningens kärl utan ska transporteras till kommunens återvinningsstation.

Om sopkärlen är fulla får sopor inte ställas utanför utan tas tillbaka till lägenheten tills kärlen är tömda.

För ytterligare information läs även föreningens stadgar.

Har du funderingar över något är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.