Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Allmänt
De rättigheter och skyldigheter som följer med ditt medlemskap i föreningen anges i första hand i föreningens stadgar och trivselregler. Till grund för föreningens stadgar finns Jordabalken och bostadsrättslagen som har paragrafer som reglerar de rättigheter och skyldigheter medlemmen har gentemot föreningen och medlemmarna emellan.

Rättigheter
Medlemmen har rätt använda sig av föreningens gemensamma utrymmen för avsett ändamål. Cyklar och barnvagnar ska förvaras i avsedda utrymmen alternativt i det egna förrådet. Garageplatserna hyrs av föreningen och är avsedda för fordon som bilar eller motorcyklar. Styrelsen ansvarar för kösystemet om det är fler som vill hyra än vi har platser.

Medlemmen har rätt att använda sig av föreningens tomtmark på ett ansvarsfullt sätt och har tillgång till föreningens utomhusutrustning som trädgårdsmöbler, lekplats med mera.

Skyldigheter
Medlemmen ska betala sin avgift i förskott (det vill säga senast den sista i månaden före). SBC sköter vår ekonomihantering och även medlemsavgifterna. De skickar ut avier för betalning var tredje månad.

Medlemmen ska betala sin avgift på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som har betalat. Det görs enklast med de avier som skickas ut från SBC. Betalar du på annat sätt behöver du ange ditt lägenhetsnummer och/eller ditt namn och din adress. Har autogiro valts är medlemmen själv ansvarig för att det finns pengar på kontot den dag i månaden avgiften dras. Om det inte går att dra avgiften så är medlemmen skyldig att göra överföringen manuellt den månaden. Om det uppstår problem med betalning av avgiften kontaktas alltid SBC direkt.

Medlemmen får inte vidta sådana åtgärder som påverkar fastigheterna på något sätt utan att få styrelsens tillåtelse. Det krävs till exempel styrelsens tillstånd för att glasa in balkonger, sätta upp markiser, förändra uteplatsen i markplan eller renovera våtutrymmen.

Ta del av informationen om skötsel och underhåll i den pärm som följde med lägenheten vid inflyttning 2012.

Medlemmen ska genom de kanaler föreningen har, det vill säga hemsidan, nyhetsbrev eller information i trappuppgångarna hålla sig informerad om föreningens verksamhet.