Vanliga frågor vid försäljning

Här sammanställer vi de frågor som vi brukar få från mäklare innan försäljningar. Sidan uppdateras vid ändring. Maila gärna och fråga om det är något som saknas!

Hur sker nyckelöverlämningen mellan köpare och säljare?
Föreningen har bytt till säkerhetsdörrar men nyckelhanteringen är oförändrad. Vi har köpt in tjänsten att sköta vår nyckelhantering från Certego. Det innebär att vid en försäljning så måste säljaren åka till Certegos kontor och lämna in nycklarna, och köparen måste åka dit och kvittera ut dem. Deras kontor ligger i skrivande stund på Fyrislundsgatan 68.

Är radonmätning gjord? Om ja, var värdet under gränsvärdet?
Ja, och värdena var under gränsvärdet. Mätningsprotokoll
Det planeras en ny mätning hösten 2020.

Har föreningen energideklarerat?
Ja. del1 del2

Är det någon lägenhet som har eldstad?
Nej

Det vi har uppgift på som gemensamt i föreningen är garage, barnvagnsförråd samt cykelparkering i garaget. Stämmer det?
Ja.

Stämmer det att det inte finns någon gemensam tvättstuga utan att alla har egna tvättmaskiner?
Det stämmer.

Åligger det föreningens medlemmar att delta i någon obligatorisk syssla, t ex trappstäd eller snöskottning?
Nej, inget sånt.

Stämmer det att Telia är leverantör av internet, kabeltv och iptelefoni?
Ja. Router och TV-box från Telia tillhör lägenheten och ska lämnas till nästa medlem vid flytt. Det är bra om den nya medlemmen är uppmärksam på detta.

Är det något som ingår i månadsavgiften?
Nej, det läggs på månadsavgiften och ligger specificerat på hyresavin.

Om internet vilken hastighet?
100 mbit ner och 100 mbit upp.

Om kabeltv, grundutbudet?
Det benämns som “Video on demand” på i specifikationen på abonnemanget, men det finns inte med på deras hemsida. Det verkar stort sett vara samma sak som de kalla “Lagom” nu för tiden (http://www.telia.se/privat/tv/kanalpaket/produkt/lagom).

Är det obligatorisk avgift på något av de?
Ja, det kostar 216 kr per månad för tv, bredband och telefon och faktureras tillsammans med hyran.

Stämmer det att värme, kallvatten och internet ingår i månadsavgiften?
Värme och kallvatten ingår, internet är specificerat separat på samma faktura.

Är det till SBC vi skickar överlåtelseavtal och medlemskapsansökan efter en avslutad försäljning?
Ja, det stämmer. Numera sker all hantering av nya medlemmar digitalt. Det innebär att alla handlingar laddas upp via SBC-portalen (mäklarservice). Inga handlingar behöver således skickas per post och ej heller via e-post till styrelsen.

Vem tas det ut en överlåtelseavgift av, köparen eller säljaren?
Köparen.

När/hur ofta har föreningen styrelsemöte?
Ungefär 10 gånger per år.

Hur många dagar vill styrelsen minst ha på sig att bevilja nya medlemskap?
Vi behöver 2 veckor.

Hur tas beslut om medlemskap i föreningen?
Beslut tas fortlöpande.