Informationsbrev februari 2018

1. Årets föreningsstämma äger preliminärt rum söndag den 18 mars kl 14.00 på Mimmi Ekholms Café. Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås. Eftersom vi inte vill beställa alldeles för mycket fika så skulle vi uppskatta om ni berättar om och hur  många som kommer. Vi sätter upp en lista i trappuppgångarna ett par veckor före stämman så kan ni kryssa i om ni avser att komma. Självklart är inte anmälan bindande och ni är även välkomna om ni inte anmält er i förväg. Årsberättelsen kommer att delas ut i postfacken en tid före stämman.

2. Om du har en fråga du vill att föreningsstämman ska ta ställning till så skriver du en motion. Vi har inga formkrav hur den ska se ut men det måste framgå vem du är, vad ärendet gäller och vilket förslag du vill att stämman ska ta ställning till. Motioner måste vara skickade till styrelsen senast den 15 februari för att vi ska hinna få med ärendet i kallelsen till stämman.

3. VIKTIGT! Ett par styrelseledamöter avgår vid stämman så vi behöver ersättare. När man bor i en bostadsrättsförening är man även ansvarig för att styrelsearbetet fungerar. Att sitta i styrelsen är ett sätt att påverka vad som händer i föreningen och vi har våra olika ansvarsområden uppdelade mellan oss. De enskilda ledamöterna lägger ner mellan 15 och 55 timmar per år beroende på ansvarsområde och möjlighet att delta. Vi träffas ungefär 10 gånger och sköter kommunikationen mellan oss via mail i övrigt.

Om vi inte fyller platserna i styrelsen är risken stor att vi behöver lägga ut ansvarsområden externt för att orka med och då blir kostnaden högre. Att vara styrelsemedlem i vår förening är arvoderat och arvodet fördelas lika mellan alla styrelsemedlemmar utifrån hur många timmar man lägger ner under verksamhetsåret.

4. VIKTIGT! Vi behöver även en valberedning som kan väljas på stämman. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelse inför kommande verksamhetsår på årsstämman 2019. Skicka ett mail till [email protected] om du kan tänka dig att sitta i valberedningen.

5. Installation av säkerhetsdörrarna kommer att ske någon gång under veckorna 13-22, mer exakt tid återkommer vi med. Byte av föreningens samtliga dörrar kommer att ta totalt 2-3 veckor och arbetet kommer att utföras i en trappuppgång i taget. När det är dags så kommer vi antingen samla in nycklar trapp för trapp, alternativt måste någon i lägenheten vara hemma den/de dagar när det är aktuellt i just den trappen. När vi har mer information exakt hur det kommer att gå till och när så återkommer vi med mer information vad som gäller.

6. Vi har fått bidrag från Naturvårdsverket (en del av kostnaden) till uppsättning av två eluttag per förening i garaget för laddning av elbilar. Installationen kommer att ske under våren på de lämpligaste garageplatserna. Om någon som redan har garageplats köper en elbil kommer den medlem som idag har platsen där eluttag är installerat alltså att behöva byta till en annan plats permanent. Eluttagen kommer att öppnas för användning när det är aktuellt. Debitering av elförbrukning och avbetalning av föreningens installationskostnad (tills den är betalad) debiteras utöver den vanliga kostnaden för den garageplatsen.

7. Bygglovet för inglasning av balkonger är äntligen klart. Vill du glasa in din balkong så hör du bara av dig till oss via [email protected] så tecknar vi ett avtal och informerar om hur bygglovet ser ut och vilket ansvar du har som lägenhetsinnehavare. Bygglovet gäller i 5 år.

8. Då ett par medlemmar har kontaktat styrelsen och informerat att det återigen är problem med avloppslukt kommer den planerade stamspolningen att ske så fort som möjligt. Styrelsen har ett extra styrelsemöte i mitten av februari för att besluta om offerten för arbetet. Lägenheten måste hållas tillgänglig när det är aktuellt, antingen genom att styrelsen får låna en nyckel eller att någon är hemma under den aktuella dagen.

9. I mitten av februari kommer JM att installera gasfjädrar på samtliga luckor till källsorteringen. När ni stänger en lucka med fjäder är det bara att dra ner den som man gör med en bagagelucka. Vi har även köpt nya skyltar till källsorteringen som monteras under februari.

10. De entré- och källardörrar till trapphusen som ännu inte är förstärkta eller som någon försökt bryta upp kommer att åtgärdas under våren av Balingsta smide.

 

Kan du tänka dig att vara med i styrelsen eller vill veta mer om vad vi gör, kontakta gärna någon av oss i styrelsen direkt eller skicka ett mail till [email protected]. Våra namn och kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i trappuppgången.

Hälsningar styrelsen!