Förslag på nya stadgar 2018

Efter att det skett förändringar i de lagar som styr bostadsrätters arbete ska stämman ta ett andra beslut om nya stadgar. Det första beslutet togs på vår extra föreningsstämma i oktober 2017.

Eftersom vi är medlemmar i en förening som heter Bostadsrätterna och har vi valt att övergå till att använda deras mönsterstadgar från och med nu för att underlätta framtida ändringar.

Här kan du läsa förslaget på nya stadgarna.