Förändring i parkeringskontrakt

Vi har nu justerat alla parkeringskontrakt så att den hyrande har 1 månads uppsägningstid. Föreningsens (uthyraren) uppsägningstid är dock oförändrad på 3 månader. Detta för att det ska bli enklare att säga upp platser så att nästa person i parkeringskön ska få platsen tidigare.

Förändringen gäller alla nuvarande och framtida kontrakt.