Ritningar/bygglov

Här försöker vi samla alla dokument som har att göra med ritningar och speciella regler när det kommer till att göra om lägenheten eller fasaden. Det kan vara aktuellt för inglasning av balkonger eller uteplatser. Vi lägger till dokument allteftersom de efterfrågas.

Uteplats

Fasad/Balkong

  • Kontakta styrelsen