Sophantering och föreningsstämma

Hej på er!

Under valborg var det en stor mängd sopor som producerades, och det
visade sig i hur fulla våra sopkärl blev. Tyvärr var en del som hade lämnat
sopor på marken utanför de överfulla sopkärlen, något som sophämtarna
inte tycker är så roligt. Händer det regelbundet så måste vi se till att kärlen
töms oftare vilket då medför en högre avgift. Om det är fullt i kärlet så gör
gärna ett av följande alternativ:

● Försök trycka in soporna som ligger närmst luckan. Ofta finns det
utrymme längst in som inte utnyttjas.
● Ta med soporna hem och vänta tills kärlen har tömts.

Om det är överfullt i sopkärlen så bör det felanmälas till JM så ser de till att
det töms.

För ett tag sedan delade vi ut en kallelse till föreningstämman som är nu
på tisdagen den 7e maj. I och med den stämman så blir vi en egen
förening med en styrelse som bara består av boende i föreningen. Känner
du att du vill vara med och påverka vårt boende får du gärna gå med i
styrelsen!

Tid: 18:00 den 7e maj.
Plats: JM ABs café, Sylveniusgatan 2, Uppsala

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Magnolian 2

Risker med färgade persienner

Vi fick höra av en medlem i föreningen att det finns vissa risker med att installera färgade/mörka persienner. Vi tackar och bockar för informationen!

”Har installerat persienner via Åkes Persienner och ville bara förmedla lite information från dom till styrelsen.

Fönstertypen vi har tål inte färgade persienner, dom är för täta och blir för varma vilket leder till att fönstret spricker. Så det är vanliga vita persienner som gäller, kan vara intressant information för andra som funderar på att sätta in persienner och kanske gör jobbet själva. Åkes Persienner krävde en underskrift på att köparen tar på sig allt ansvar om man tex skulle vilja ha mörkläggande persienner.

Hörde också med dom angående markiser, och dom tar inte på sig jobb med att sätta upp markiser där dom måste göra hål på tätskiktet, puts, osv, för det finns tydligen inget godkänt sätt att täta efter ett sådant ingrepp. Killarna som var här nämnde att i någon av husen vid ån byggda på samma sätt som våra hade markiser installerats i putsen, och dom tyckte att det skulle bli ”intressant” att se vad som händer när fukt letar sig in.

Så föreningen kanske skulle ta ett beslut om att ingrepp i putsen på fasaden inte är tillåtet om ett sådant inte redan finns? Så att inte mindre nogräknande företag genomför sådana installationer.

Markiser installerade i fönsterramarna var möjligt, men krävde motorstyrning med fjärrkontroll (dyrt!) eftersom det inte fanns utrymme för manuell styrning genom fönsterkarmarna.

Säkert inga nyheter, men ville ändå bara förmedla informationen från Åkes Persienner.”

Åsikter om sopskåp

Det har kommit in kommentarer på sopskåpens nya placering, de utanför Rörgatan 12, och vi ska höra med JM som möjligheten att flytta skåpen en bit bort från ingången ned mot hörnet mot parken. Det finns gott om utrymme för skåp där, och det är inte någon ingång som riskerat att skräpas ned.

 

Uppdatering:

Det verkar vara svårt att flytta skåpen. Marken som inte är trottoar eller parkeringsplatser ägs av kommunen, så vi skulle vara tvungna att köpa marken av den för att kunna ställa dit några sopskåp.

Anledningen till att de gick lätt att flytta till sina nuvarande positioner är att det var så orginalritningen såg ut. Bygglovet fanns redan och marken tillhörde oss.

Flytt av sopskåp

Arbetsmiljöverket har förbjudit kommunens entreprenör Ragn-Sells AB att hämta hushållsavfall i kärl på innergården från den 1 mars 2013. Uppsala kommun har beviljat bygglov för uppställning av sopskåp enligt bifogad ritning. Sopskåpen kommer att flyttas till nya platser enligt bifogade ritningen. Sopskåp är markerade med grön färg på fyra platser. På gården kompletteras det med cykelställ, markerat med turkos färg. Arbetet förväntas vara klart under mars månad.

magnolian

Information om arbete med vatten och avlopp

Uppsala Vatten kommer med sin entreprenör Markona under
vecka 9 påbörja arbete med omläggning av Vattenledning och
avloppsledning över blivande torgyta i Cementgjuteriet.
Arbetstiden kommer att vara 07.00-22.00 och arbetet
beräknas pågå till v.14.

Under arbetet kommer framkomligheten på Rörgatan vara
begränsad. Vi rekommenderar att bilister åker förbi befintlig förskola
utmed åkern till sin parkeringsplats, se ritning. Markona kommer
ordna så att det går att ta sig fram på Rörgatan men det kommer vara
begränsningar i framkomligheten.
För boende inom Cementgjuteriet ska Vatten och avlopp fungera
under hela byggtiden.

magnolian

Kontakter:
Uppsala Vatten: Malin Grundin 0708-24 82 88
Markona: Niklas Rosén, 0709-152303 samt Sasan Andersson, 0709-123064
Uppsalahem: Linda Johansson-Ahlvärn, 018-727 36 32
Uppsala kommun: Bert Alfvén, 018-727 40 44

Avier för parkering och varmvatten

Ni har säkert märkt att det inte har kommit några avier på varken varmvatten eller parkeringsplatser. Parkeringsavierna kommer att komma denna eller nästkommande månad, och sedan läggas på den vanliga hyresavin.

Varmvattnet debiteras kvartalsvis, och första fakturan har inte kommit än. I mars kommer den första fakturan från varmvattenbolaget, och den kommer att innehålla alla kostnader för varmvattnet från att ni flyttade in till och med slutet av mars.