Efterbesiktning

Tisdagen den 14/4, med start 08:00, är det efterbesiktning av de garantiåtgärder som JM utfört under hösten. Om det är någon av dessa åtgärder som inte utförts alls, eller tillräckligt bra, så är det sista chansen att få det besiktigat nu. Efter detta går det inte att få det åtgärdat av JM längre. För att lägenheter ska kunna besiktigas måste någon med nyckel till den vara närvarande. Antingen ni själva eller om ni lämnar nyckeln till någon.

Besiktningen gäller alltså bara de saker som noterades under garantibesiktningen i höstas, och inte nya skador som uppträtt sen dess. I och med att garantin för ytskikt och vitvaror tog slut i höstas så ansvarar JM endast för de skador som uppstod innan dess. Byggnation är det dock 5 års garanti på.

Citat från JMs hemsida (http://www.jm.se/bostader/trygghetspaket/)

Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.

 

Motioner till föreningsstämman

Hej på er!

I början av maj är det dags för föreningsstämma igen i vår förening. Om ni har något som ni vill att vi ska ta upp på stämman så är det hög tid att lämna in motioner till styrelsen. Det exakta datumet för stämman är inte spikat ännu men vi kommer att skicka ut kallelser senast två veckor innan.

Endast ärenden som finns med i kallelsen kan tas upp på stämman, så för att hinna få med dem behöver vi ha in motionerna senast 15 april. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Formgatan 3, läggas i någon av styrelsemedlemmarnas brevlådor eller skickas via mail till adressen [email protected].

Vi ses på föreningsstämman!

Vintertider!

Hej. För att underlätta för de som plogar bort snön kring fastigheten är det bra om ni som har cyklar ute ställer dem i de cykelställ som finns.

Cykelrensning

Tillsammans med Magnolian 1 genomför vi nu en utrensning av cyklar. Vi har ju bott här i drygt två år redan och flera lägenheter har hunnit byta ägare, och det är ju lätt att cyklar blir kvar och tar plats i cykelställen.

Eftersom det är ont om plats för cyklar (särskilt utomhus) och vi i styrelsen för Magnolian 1 och styrelsen för Magnolian 2 misstänker att det finns cyklar som inte tillhör någon medlem i våra föreningar (övergivna), har vi beslutat att gallra ut dessa cyklar för att skapa mer utrymme åt våra medlemmar. Detta kommer gå till på följande vis:

Vi i styrelsen kommer under helgen att sätta ett gult band runt samtliga cyklar (cykelställ ute, i garaget och i cykelförråden). Om du äger en eller flera cyklar, ta då bort bandet på dessa innan den 19:e december. De cyklar som ännu är märkta med band vid detta datum anses övergivna och kommer att fraktas bort.

Vi vill i och med denna utrensning också uppmana samtliga medlemmar att respektera att de cykelställ som finns utomhus är reserverade för de cyklar som används som transportmedel på daglig basis. Det betyder att trehjulingar, sparkcyklar etc. får förvaras på annan plats samt att de cyklar som behöver repareras innan de kan användas ska flyttas till eget förråd eller längst in i det bortre hörnet av Parkeringsgaraget (alltså ej i cykelförråd eller cykelställ ute).

Detta är också en säkerhetsåtgärd då många parkerar sina cyklar utanför cykelställen när det är fullt, vilket i värsta fall kan innebära att ett lekande barn får en cykel över sig eller skapa problem för rörelsehindrade. Föreningen har en skyldighet att hålla våra trottoarer fria från alla former av föremål.

Nya rutiner vid felanmälan till JM

I och med garantibesiktningarna som strax är avslutade så kommer JM att ändra rutinerna för att felanmälan. Alla felanmälningar ska nu ske direkt till styrelsen, och vi kommer att fylla i ett formulär på JMs hemsida och få meddelande till dem.

Så istället för att skicka ett mail till JMs kundservice så skickar man nu ett mail till [email protected] och rapporterar problemet.

Förtydligande om garantiåtgärderna

Vi frågade JM om tydligare information angående hur åtgärderna efter garantibesiktningen kommer att skötas och fick ett mer detaljerat svar.

Alla boende kommer att bli kontaktade av hantverkare och boka in tider när det passar båda parter. Boende behöver alltså inte göra något aktivt själva, det är bara att vänta på att bli uppringd. Om ni har speciella krav eller andra önskemål så går det även bra att kontakta hantverkarna i förtid, eller ha en dialog med dem när de ringer upp.

Kontakt med hantverkarna innan uppringning sker via JM.

Garantibesiktning 9-10:e september

Hej!

Nu är det dags för obligatorisk garantibesiktning av samtliga lägenheter. Besiktningen går av stapeln 9-10 sept. och schemat som bifogas är gjort av styrelsen på uppdrag av JM, enligt deras rutiner. Flera lägenheter är uppsatta på samma tid eftersom det inte går att veta i detalj i förväg hur lång tid det behövs för varje lägenhet.

Det är viktigt att JM får åtkomst till alla lägenheter under dessa dagar, då det inte finns någon huvudnyckel till lägenheterna och då detta är det enda tillfället som besiktningen kommer att genomföras av JM. Om det är helt omöjligt för dig den tid du blivit tilldelad finns viss möjlighet till ändring inom angivna dagar. I första hand ber vi er dock be en bekant, en granne eller styrelsen att öppna er lägenhet.

I informationen från JM så står det diverse saker som inte gäller oss, som att man kan sätta låset i serviceläge, och att man ska kontrollera sin golvvärme. Det är antagligen ett standarddokument de skickat ut, och det gäller inte oss.

Behöver du ändra din tid? – Hör snarast av dig till styrelsen antingen via mail, [email protected], eller med ett meddelande i brevlådan i entrén till Formg. 3.

Ifylld blankett lämnas i lägenheten i hallen väl synlig till besiktningsmannen Läs igenom JM:s instruktioner och notera de brister och fel som finns i lägenheten och i allmänna utrymmen på bifogad blankett. Allt ska noteras – hellre för mycket än för lite.

Observera! Vänligen bekräfta planerad garantibesiktning av er lägenhet Det är viktigt att besiktningen av er lägenhet kan genomföras för att ni ska kunna hävda er rätt till åtgärd av eventuella fel och brister. Vi vill därför försäkra oss om att ni har mottagit bifogad information inför garantibesiktningen och att er lägenhet kommer att göras tillgänglig den 9-10 sept. Vänligen bekräfta genom att maila ([email protected]) eller texta ett meddelande, som lämnas i föreningens brevlåda i entrén till Formgatan 3 senast onsdag den 3/9. Ange lägenhetsnummer, namn och kontaktuppgifter (både telefonnummer och mailadress).

Tack på förhand! Vi ser fram emot ett gott samarbete för att genomföra detta projekt på bästa sätt.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Bommar på innergården installerade

Som ni kanske har sett så är bommarna till innergården nu installerade. Det lås som sitter i dem just nu är ett standardlås som till en början bara kan låsas upp med räddningstjänstens huvudnyckel, samt vår fastighetskötarnyckel. SweSafe håller på att ta fram lås som kan låsas upp med de vanliga lägenhetsnycklarna, så det borde fungera snart. Mer info om det när det är klart.