Medlemsbrev oktober 2013

Hösten är här och det dröjer nog inte länge innan snön börjar falla över Uppsala. Vädret har varit fantastiskt och det är kul att se att innegården kan användas för både kalas och kryddodlingar. Vi hoppas att alla trivs i föreningen och att ni tycker att era åsikter är viktiga.

Följande ämnen har berörts/kommer beröras under hösten och vintern:

Odlingslådorna
Odlingslådorna har nu fått sin första chans och vi vill väldigt gärna veta vad ni tycker om dessa. Vi bifogar en enkät som vi önskar att ni kan fylla i och lämna i föreningens brevlåda på Formgatan 3 senast 1/11. Om ni hellre föredrar att fylla i den över internet så kan ni göra det via länken: http://tinyurl.com/magnolian2odling

Innergården
Klagomål om stök på innergården har föranlett att vi har valt att sätta upp lappar där vi vädjar om visad respekt för samtliga boende i brf Magnolian 1 och 2. Innergården ser idag väldigt fin och städad ut. Vi vill poängtera att det är jättetrevligt och självklart viktigt att innegården används men att det är lika viktigt att man tar rätt på efter sig när man är klar.

Gemensamhetsanläggning
Vi delar innergården och garaget med de boende i Magnolian 1 och om ett par veckor ska en ansökan om bildande av en gemensamhetsanläggning skickas in till lantmäteriet. Detta kommer inte innebära något särskilt för oss boende utan reglerar bara vad som innebär gemensamt ansvar för föreningarna när garantitiden hos JM går ut.

Bommar
Magnolian 1 har uppmärksammat oönskad biltrafik över vår gemensamma innergård. Det verkar som att vägen har använts som genomfartsväg vid upprepade tillfällen. Detta kan bl.a. förorsaka fara för barnen som leker intill vägen. De önskar därför sätta upp en bom vid båda infarterna för att förhindrar detta. Förslag om utförande och en enkät om hur våra medlemmar ställer sig till bombygget kommer att skickas ut inom kort.

Sophus
Sophusfrågan kvarstår och vi jobbar på att komma med ett bättre, mer ergonomiskt och permanent förslag för sophanteringen. Det bästa förslaget i dagsläget är att bygga en miljöbod för sophanteringen men det är oklart vart vi kan ställa en sådan.

Skyltar och cykelparkeringar
Många upplever att det är dåligt med plats i cykelställen. För att förhindra att boende i Uppsala Hems hus misstar våra cykelställ för deras planerar vi därför att förse cykelställen med skyltar där det tydligt framgår att cykelparkeringarna tillhör Magnolian 1 och 2. ”Brf Magnolian 1” och ”Brf Magnolian 2”-skyltar kommer även monteras på husen på ett smakligt sätt.

Felanmälan
Vi har sett att fler och fler anmäler brister och fel till JM, vilket är väldigt bra. Detta innebär att JM måste gå igenom och åtgärda fler potentiella fel och brister när garantitiden tar slut om lite drygt 1 år. Fel som inte är akuta anmäls till JM:s kundservice på 020-731 731, via [email protected] eller via vår hemsida www.magnolian2.se. Vid akuta fel som måste avhjälpas omgående ringer du JM:s kundtjänst, enligt numret ovan. Observera att du kan komma att debiteras för en eventuell jourutryckning. Om du har några funderingar rörande det praktiska i ditt boende ska du alltid vända dig till din skötselpärm i första hand. Där står det vad du bör göra när problem uppstår.

Parkeringsavi
Alla som har garage- och/eller parkeringsplatser bör ha fått en avbetalningsplan för sina platser nu. Vi ber om ursäkt för fördröjningen men har tyvärr inte kunnat påverka processen då vi inte har haft hand om förfarandet. Vidare har styrelsen beslutat att förkorta uppsägningstiden för garage- och parkeringsplatserna till en månad istället för tre. Det innebär att du som hyr en plats har rätt att säga upp den vid nästkommande månadsskifte om så önskas.

Elavtal
Styrelsen har sett över vårt elavtal hos Vattenfall och fr.o.m. september och oktober levereras elen av Storuman energi. Detta sparar oss många tusenlappar per år.

Kodbyte
Vandalisering i garaget har föranlett att ett kodbyte har genomförts. Några ungdomar har efter bytet påträffats med att försöka ta sig in i portarna men misslyckats. Dessvärre har cyklar vid senare tillfälle även misshandlats vid cykelparkeringarna så var gärna uppmärksamma på misstänkt obehöriga personer.

Övrigt
Vi vill veta vad ni tycker! Vi är valda att representera er som medlemmar i vår bostadsrättsförening och det är därför viktigt för oss att veta om ni tycker att era åsikter och önskemål når fram/förverkligas. Vilka som ingår i styrelsen och hur ni kontaktar oss står angivet på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen