Medlemsbrev – Maj 2013

Nu har de flesta flyttat in och bott i vår förening över ett halvår och vi kan nog vara överens om att sommaren äntligen är här. I och med detta vill vi belysa en del punkter som du som medlem kan komma att beröras av.

Innergården

 • Fint väder innebär att vår innergård nyttjas av allt fler medlemmar. Bland annat har fler och fler börjat odlat i de odlingslådor som tillhör bostadsrätten (varje lägenhet har en låda uppmärkt med sitt lägenhetsnummer).
 • Att tänka på när du använder innergården är att den ska lämnas lika fin som du vill hitta den nästa gång du kliver ut genom dörren. Det vill säga att leksaker ska samlas ihop när de inte används (en låda kommer så småningom att installeras intill lekplatsen där barnen leksaker kan förvaras), grillen ska rengöras efter användning och borden ska torkas av vid behov.
 • Vi är flera i föreningen som har hundar och dessa får självklart vistas på innergården. Alla hundägare är medvetna om att man inte får rasta hunden här men för att undvika att våra husdjur uträttar sina behov på de ytor där våra medlemmar vill lägga sig ner i gräset och läsa en bok så har vi skissat upp en plan över vart vi måste förhindra att behov uträttas. Se bilaga.
 • Boende i Magnolian 1 har uttryckt en önskan om att få bilda en trädgårdkomitté. Om du är intresserad av att bli en del av denna hör av dig till oss i styrelsen.

Felanmälan

 • Det är viktigt att du i första hand felanmäler brister i din lägenhet till JM på telefonnr: 020-731 731 alt. via mail: [email protected] . Detta gäller även brister du uppmärksammar i de gemensamma utrymmena. Ju mer vi felanmäler desto mer kommer JM att åtgärda när de om två år från inflytt ska åtgärda diverse fel (sprickor i tapeter och målning etc). Se även i din skötselpärm om vart du ska vända dig om något inträffar. Vi i styrelsen vill självklart även bli informerade om du är missnöjd med något. Det gör du lättast via mail: [email protected] alt. genom styrelsens brevlåda i entrén till Formgatan 3.
 • Brister som upprepade gånger har rapporterats är missnöje med ventilationen, knarrande golv, felmonterade och trasiga blandare, överfulla sopkärl samt fulla cykelställ. Försök ställa ner cyklar i garaget om de inte används så ofta så att cykelställen inte blir överfulla och orsakar någon typ av olycka.

Sopkärlen

 • Tänk på att felanmäla även när sopkärlen är fulla. Fulla sopkärl kan innebära att fler tömningar måste beställas. Ställ inte sopor utanför sopkärlen om de är fulla. Börja med att försöka putta in de sopor som finns i kärlen (det kan finnas utrymme bakom) alt. försök med någon av de andra kärlen. Om det ändå inte går att slänga soporna – felanmäl och släng soporna vid ett senare tillfälle eller på någon av kommunens allmänna inrättningar. Vik/tryck ihop förpackningar innan du slänger de i dina sopor och sopsortera så gott du kan så kommer sopkärlen inte lika snabbt att bli fulla.
 • Lås installeras i dagarna för att undvika att obehöriga slänger sopor i våra kärl. Om du inte har kvitterat ut nycklar till dessa ring Erika Blomqvist på telefonnr: 0708-87 17 08 för att hämta dina nycklar.
 • Sopkärlen som idag står i hörnen Formgatan/Rörgatan, Rörgaran/Pelargatan och Pelargatan/Lockgatan motsvarar inte den lösning som JM från först början planerade för, men pga omständigheter som kommunen bl.a är inblandade i så har vi den lösning vi har idag. Vi jobbar på att försöka få en bättre lösning men detta kan komma att dröja. Förslag välkomnas.

Övrigt

 • Kom ihåg att det pga brandsäkerhet inte är tillåtet att förvara saker (leksaker, skor, cyklar etc) i trapphuset eller i utrymmet bakom hisschaktet.
 • Det är totalförbjudet att grilla med kolgrill på balkongerna pga av brandrisken samt rökeffekten.
 • Vi kommer att hålla vår hemsida, http://www.magnolian2.se ,  uppdaterad med den senaste informationen om saker som berör föreningen. För att hålla nere på pappersförbrukningen och spring i trapphusen så kommer vi skriva majoriteten av nyheterna bara på hemsidan, men vi kommer självklart att dela ut den viktigare information i brevlådorna eller sätta på lappar på dörrarna.

Rastning av husdjur, bilaga

Ej inom de röda områdena.

rastning_innergård