Information om arbete med vatten och avlopp

Uppsala Vatten kommer med sin entreprenör Markona under
vecka 9 påbörja arbete med omläggning av Vattenledning och
avloppsledning över blivande torgyta i Cementgjuteriet.
Arbetstiden kommer att vara 07.00-22.00 och arbetet
beräknas pågå till v.14.

Under arbetet kommer framkomligheten på Rörgatan vara
begränsad. Vi rekommenderar att bilister åker förbi befintlig förskola
utmed åkern till sin parkeringsplats, se ritning. Markona kommer
ordna så att det går att ta sig fram på Rörgatan men det kommer vara
begränsningar i framkomligheten.
För boende inom Cementgjuteriet ska Vatten och avlopp fungera
under hela byggtiden.

magnolian

Kontakter:
Uppsala Vatten: Malin Grundin 0708-24 82 88
Markona: Niklas Rosén, 0709-152303 samt Sasan Andersson, 0709-123064
Uppsalahem: Linda Johansson-Ahlvärn, 018-727 36 32
Uppsala kommun: Bert Alfvén, 018-727 40 44