Garantibesiktning 9-10:e september

Hej!

Nu är det dags för obligatorisk garantibesiktning av samtliga lägenheter. Besiktningen går av stapeln 9-10 sept. och schemat som bifogas är gjort av styrelsen på uppdrag av JM, enligt deras rutiner. Flera lägenheter är uppsatta på samma tid eftersom det inte går att veta i detalj i förväg hur lång tid det behövs för varje lägenhet.

Det är viktigt att JM får åtkomst till alla lägenheter under dessa dagar, då det inte finns någon huvudnyckel till lägenheterna och då detta är det enda tillfället som besiktningen kommer att genomföras av JM. Om det är helt omöjligt för dig den tid du blivit tilldelad finns viss möjlighet till ändring inom angivna dagar. I första hand ber vi er dock be en bekant, en granne eller styrelsen att öppna er lägenhet.

I informationen från JM så står det diverse saker som inte gäller oss, som att man kan sätta låset i serviceläge, och att man ska kontrollera sin golvvärme. Det är antagligen ett standarddokument de skickat ut, och det gäller inte oss.

Behöver du ändra din tid? – Hör snarast av dig till styrelsen antingen via mail, [email protected], eller med ett meddelande i brevlådan i entrén till Formg. 3.

Ifylld blankett lämnas i lägenheten i hallen väl synlig till besiktningsmannen Läs igenom JM:s instruktioner och notera de brister och fel som finns i lägenheten och i allmänna utrymmen på bifogad blankett. Allt ska noteras – hellre för mycket än för lite.

Observera! Vänligen bekräfta planerad garantibesiktning av er lägenhet Det är viktigt att besiktningen av er lägenhet kan genomföras för att ni ska kunna hävda er rätt till åtgärd av eventuella fel och brister. Vi vill därför försäkra oss om att ni har mottagit bifogad information inför garantibesiktningen och att er lägenhet kommer att göras tillgänglig den 9-10 sept. Vänligen bekräfta genom att maila ([email protected]) eller texta ett meddelande, som lämnas i föreningens brevlåda i entrén till Formgatan 3 senast onsdag den 3/9. Ange lägenhetsnummer, namn och kontaktuppgifter (både telefonnummer och mailadress).

Tack på förhand! Vi ser fram emot ett gott samarbete för att genomföra detta projekt på bästa sätt.

Vänliga hälsningar, Styrelsen