Cykelrensning

Tillsammans med Magnolian 1 genomför vi nu en utrensning av cyklar. Vi har ju bott här i drygt två år redan och flera lägenheter har hunnit byta ägare, och det är ju lätt att cyklar blir kvar och tar plats i cykelställen.

Eftersom det är ont om plats för cyklar (särskilt utomhus) och vi i styrelsen för Magnolian 1 och styrelsen för Magnolian 2 misstänker att det finns cyklar som inte tillhör någon medlem i våra föreningar (övergivna), har vi beslutat att gallra ut dessa cyklar för att skapa mer utrymme åt våra medlemmar. Detta kommer gå till på följande vis:

Vi i styrelsen kommer under helgen att sätta ett gult band runt samtliga cyklar (cykelställ ute, i garaget och i cykelförråden). Om du äger en eller flera cyklar, ta då bort bandet på dessa innan den 19:e december. De cyklar som ännu är märkta med band vid detta datum anses övergivna och kommer att fraktas bort.

Vi vill i och med denna utrensning också uppmana samtliga medlemmar att respektera att de cykelställ som finns utomhus är reserverade för de cyklar som används som transportmedel på daglig basis. Det betyder att trehjulingar, sparkcyklar etc. får förvaras på annan plats samt att de cyklar som behöver repareras innan de kan användas ska flyttas till eget förråd eller längst in i det bortre hörnet av Parkeringsgaraget (alltså ej i cykelförråd eller cykelställ ute).

Detta är också en säkerhetsåtgärd då många parkerar sina cyklar utanför cykelställen när det är fullt, vilket i värsta fall kan innebära att ett lekande barn får en cykel över sig eller skapa problem för rörelsehindrade. Föreningen har en skyldighet att hålla våra trottoarer fria från alla former av föremål.